LogoAbc

Consultanta, proiectare, expertize tehnice, scenarii de securitate la incendiu

ABC Best Painting, impreuna cu partenerii si colaboratorii sai, va ajuta la:

  • Identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, care se efectueaza conform O.M.A.I. 210/21.05.2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu;
  • Elaborarea scenariilor de securitate la incendiu pentru cladiri noi sau existente, care se efectueaza potrivit M.A.I. 130/ 25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a  scenariilor de securitate la incendiu;
  • Intocmirea documentatiilor necesare obtinerii Autorizatiei de securitatea la incendiu, care Se efectueaza conform O.M.A.I. 1435/ 18.09.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila pentru toate categoriile de constructii si amenajari enumerate in H.G.R. nr. 1739 din 06/12/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.